top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV WEBOVEJ STRÁNKY A E-MAILU

Posledná aktualizácia 03-2022

ÚVOD

Profitablo sro („my“ alebo „nás“ alebo „náš“) rešpektuje súkromie našich používateľov („používateľ“ alebo „vy“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a chránime vaše informácie, keď navštívite našu webovú stránku adscademy.com, vrátane akéhokoľvek iného mediálneho formulára, mediálneho kanála, mobilnej webovej stránky alebo mobilnej aplikácie, ktoré s nimi súvisia alebo sú s nimi spojené (spoločne „Stránka “). Pozorne si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov, nevstupujte na stránku.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť. O akýchkoľvek zmenách vás upozorníme aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ týchto Zásad ochrany osobných údajov. Akékoľvek zmeny alebo úpravy nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení aktualizovaných Zásad ochrany osobných údajov na Stránke a vzdávate sa práva dostávať konkrétne oznámenie o každej takejto zmene alebo úprave.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o aktualizáciách. Bude sa mať za to, že ste boli oboznámení so zmenami v akýchkoľvek revidovaných Zásadách ochrany osobných údajov, budú sa na ne vzťahovať a bude sa to považovať za prijatie ich pokračovania v používaní Stránky po dátume zverejnenia týchto revidovaných Zásad ochrany osobných údajov.  Táto šablóna bola vytvorená pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Termly.

ZBER VAŠICH INFORMÁCIÍ

Informácie o vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi. Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať na stránke, zahŕňajú:

Osobné údaje

Osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno, dodacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, a demografické informácie, ako je váš vek, pohlavie, rodné mesto a záujmy, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri registrácii na stránke,_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_or keď sa rozhodnete zúčastniť sa rôznych aktivít súvisiacich s touto lokalitou, ako je online chat a nástenky a prihlásenie na odber bulletinov a propagačných e-mailov. Nemáte žiadnu povinnosť poskytnúť nám osobné údaje akéhokoľvek druhu, avšak vaše odmietnutie tak urobiť vám môže zabrániť v používaní určitých funkcií Stránky.

Údaje o derivátoch

Informácie, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď pristupujete na stránku, ako je vaša IP adresa, typ vášho prehliadača, váš operačný systém, časy vášho prístupu a stránky, ktoré ste si prezerali priamo pred a po prístupe na stránku.

Finančné údaje

Finančné informácie, ako sú údaje súvisiace s vašou platobnou metódou (napr. číslo platnej kreditnej karty, značka karty, dátum vypršania platnosti), ktoré môžeme zhromažďovať pri nákupe, objednávke, vrátení, výmene alebo pri vyžiadaní informácií o našich službách zo stránky. Ukladáme len veľmi obmedzené, ak vôbec nejaké, finančné informácie, ktoré zhromažďujeme. V opačnom prípade sú všetky finančné informácie uchovávané naším spracovateľom platieb, Paypal, a odporúčame vám, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov a kontaktovali ich priamo so žiadosťou o odpovede na vaše otázky.

Údaje zo sociálnych sietí

Informácie o používateľoch zo stránok sociálnych sietí, ako sú Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, vrátane vášho mena, používateľského mena vašej sociálnej siete, polohy, pohlavia, dátumu narodenia, e-mailovej adresy, profilového obrázka a verejných údajov o kontaktoch, ak sa pripojíte váš účet na takéto sociálne siete.

Údaje mobilného zariadenia

Informácie o zariadení, ako je ID vášho mobilného zariadenia, model a výrobca, a informácie o polohe vášho zariadenia, ak na stránku pristupujete z mobilného zariadenia.

Údaje tretích strán

Informácie od tretích strán, ako sú osobné údaje alebo priatelia v sieti, ak prepojíte svoj účet s treťou stranou a udelíte Stránke povolenie na prístup k týmto informáciám.

Údaje zo súťaží, darčekov a prieskumov

Osobné a iné informácie, ktoré môžete poskytnúť pri zapájaní sa do súťaží alebo darčekov a/alebo odpovedaní na prieskumy.

POUŽÍVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Presné informácie o vás nám umožňujú poskytnúť vám bezproblémové, efektívne a prispôsobené prostredie. Konkrétne môžeme použiť informácie zhromaždené o vás prostredníctvom stránky na:

 • Spravujte stávky, propagačné akcie a súťaže.

 • Pomáhať orgánom činným v trestnom konaní a reagovať na predvolanie.

 • Zostavte anonymné štatistické údaje a analýzy na interné použitie alebo použitie s tretími stranami.

 • Vytvorte a spravujte svoj účet.

 • Doručujte vám cielenú reklamu, kupóny, bulletiny a ďalšie informácie týkajúce sa akcií a lokality.

 • E-mail týkajúci sa vášho účtu alebo objednávky.

 • Povoliť komunikáciu medzi používateľmi.

 • Plňte a spravujte nákupy, objednávky, platby a iné transakcie súvisiace so stránkou.

 • Vytvorte si o sebe osobný profil, aby boli budúce návštevy stránky prispôsobenejšie.

 • Zvýšte efektivitu a prevádzku Stránky.

 • Monitorujte a analyzujte používanie a trendy, aby ste zlepšili svoje skúsenosti so stránkou.

 • Informujte vás o zmenách na stránke.

 • Ponúknite vám nové produkty, služby a/alebo odporúčania.

 • Vykonajte ďalšie obchodné činnosti podľa potreby.

 • Zabráňte podvodným transakciám, monitorujte pred krádežou a chráňte pred trestnou činnosťou.

 • Spracujte platby a refundácie.

 • Požiadajte o spätnú väzbu a kontaktujte vás v súvislosti s používaním stránky.

 • Riešenie sporov a riešenie problémov.

 • Reagujte na požiadavky na produkty a služby zákazníkom.

 • Pošlite vám newsletter.

 • Vyžiadajte si podporu pre Stránku

ZVEREJNENIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

V určitých situáciách môžeme zdieľať informácie, ktoré sme o vás zhromaždili. Vaše údaje môžu byť zverejnené nasledovne:

Podľa zákona alebo na ochranu práv

Ak sa domnievame, že zverejnenie informácií o vás je nevyhnutné na to, aby sme mohli reagovať na právny proces, vyšetriť alebo napraviť potenciálne porušenia našich zásad alebo na ochranu práv, majetku a bezpečnosti iných, môžeme zdieľať vaše informácie, ako to povoľuje alebo vyžaduje akýkoľvek príslušný zákon, pravidlo alebo nariadenie. To zahŕňa výmenu informácií s inými subjektmi na ochranu pred podvodmi a zníženie úverového rizika.

Poskytovatelia služieb tretích strán

Vaše informácie môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré pre nás alebo v našom mene vykonávajú služby vrátane spracovania platieb, analýzy údajov, doručovania e-mailov, hostingových služieb, služieb zákazníkom a marketingovej pomoci.

Marketingová komunikácia

S vaším súhlasom alebo s možnosťou, aby ste súhlas odvolali, môžeme zdieľať vaše informácie s tretími stranami na marketingové účely, ako to povoľuje zákon.

Interakcie s ostatnými používateľmi

Ak komunikujete s inými používateľmi Stránky, títo používatelia môžu vidieť vaše meno, profilovú fotografiu a popisy vašej aktivity vrátane posielania pozvánok iným používateľom, chatovania s inými používateľmi, označovania príspevkov, ktoré sa mi páčia, a sledovania blogov.

Online príspevky

Keď na stránku uverejníte komentáre, príspevky alebo iný obsah, vaše príspevky si môžu pozrieť všetci používatelia a môžu byť natrvalo verejne distribuované mimo stránky.

Inzerenti tretích strán

Na zobrazovanie reklám, keď navštívite stránku, môžeme použiť reklamné spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie o vašich návštevách Stránky a iných webových stránok, ktoré sú obsiahnuté vo webových súboroch cookie, na poskytovanie reklám na tovary a služby, ktoré vás zaujímajú.

Pridružené spoločnosti

Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, v takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Medzi pridružené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a akékoľvek dcérske spoločnosti, spoloční partneri alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami.

Obchodní partneri

Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.

Iné tretie strany

Vaše informácie môžeme zdieľať s inzerentmi a investormi na účely vykonávania všeobecnej obchodnej analýzy. Môžeme tiež zdieľať vaše informácie s týmito tretími stranami na marketingové účely, ako to povoľuje zákon.

Predaj alebo konkurz

Ak zreorganizujeme alebo predáme celý náš majetok alebo jeho časť, podstúpime zlúčenie alebo nás získa iný subjekt, môžeme vaše údaje previesť na nástupnícky subjekt. Ak ukončíme podnikanie alebo vstúpime do konkurzu, vaše informácie budú majetkom prevedeným alebo získaným treťou stranou. Beriete na vedomie, že k takýmto prevodom môže dôjsť a že nadobúdateľ môže odmietnuť záväzky, ktoré sme prijali v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Nie sme zodpovední za konanie tretích strán, s ktorými zdieľate osobné alebo citlivé údaje, a nemáme žiadnu právomoc spravovať alebo kontrolovať žiadosti tretích strán. Ak si už neželáte dostávať korešpondenciu, e-maily alebo inú komunikáciu od tretích strán, zodpovedáte za kontaktovanie tretej strany priamo.

SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE

Cookies a Web Beacons

Môžeme používať cookies, webové majáky, sledovacie pixely a ďalšie sledovacie technológie na Stránke, ktoré nám pomôžu prispôsobiť Stránku a zlepšiť vašu skúsenosť. Keď pristupujete na stránku, vaše osobné údaje sa nezhromažďujú pomocou technológie sledovania. Väčšina prehliadačov je predvolene nastavená tak, aby akceptovala súbory cookie. Súbory cookie môžete odstrániť alebo odmietnuť, ale uvedomte si, že takáto akcia by mohla ovplyvniť dostupnosť a funkčnosť stránky. Webové majáky nemôžete odmietnuť. Môžu sa však stať neúčinnými odmietnutím všetkých súborov cookie alebo úpravou nastavení vášho webového prehliadača tak, aby vás upozornili pri každom podaní súboru cookie, čo vám umožní prijať alebo odmietnuť súbory cookie na individuálnom základe.

 

Môžeme používať cookies, webové majáky, sledovacie pixely a ďalšie sledovacie technológie na Stránke, ktoré nám pomôžu prispôsobiť Stránku a zlepšiť vašu skúsenosť. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie uverejnených na stránke, ktoré sú súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov. Používaním stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní našimi Zásadami používania súborov cookie.

Internetová reklama

Okrem toho môžeme použiť softvér tretích strán na zobrazovanie reklám na Stránke, implementáciu e-mailových marketingových kampaní a správu iných interaktívnych marketingových iniciatív. Tento softvér tretej strany môže používať súbory cookie alebo podobnú technológiu sledovania, aby vám pomohol spravovať a optimalizovať vašu online skúsenosť s nami. Ďalšie informácie o deaktivácii reklám založených na záujmoch nájdete na stránkeNástroj na zrušenie iniciatívy Network Advertising InitiativealeboNástroj na odhlásenie Digital Advertising Alliance.

Analýza webových stránok a e-mailov

Môžeme tiež spolupracovať s vybranými dodávateľmi tretích strán, ako naprGoogle Analyticsa ďalšie, aby umožnili sledovacie technológie a remarketingové služby na stránke prostredníctvom používania súborov cookie prvej strany a súborov cookie tretích strán, aby okrem iného analyzovali a sledovali používanie stránky používateľmi, určovali obľúbenosť určitého obsahu a lepšie porozumieť online aktivitám. Vstupom na stránku súhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich informácií týmito dodávateľmi tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov a priamo ich kontaktovali so žiadosťou o odpovede na vaše otázky. Osobné údaje neprenášame týmto dodávateľom tretích strán. Ak však nechcete, aby sledovacie technológie zhromažďovali a používali akékoľvek informácie, môžete navštíviť dodávateľa tretej strany aleboNástroj na zrušenie iniciatívy Network Advertising InitiativealeboNástroj na odhlásenie Digital Advertising Alliance.

Mali by ste si byť vedomí toho, že získanie nového počítača, inštalácia nového prehliadača, inovácia existujúceho prehliadača alebo vymazanie alebo iná zmena súborov cookie vášho prehliadača môže tiež vymazať určité súbory cookie na odhlásenie, doplnky alebo nastavenia.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a aplikácie tretích strán, ktoré vás zaujímajú, vrátane reklám a externých služieb, ktoré nie sú s nami prepojené. Po použití týchto odkazov na opustenie stránky sa na žiadne informácie, ktoré poskytnete týmto tretím stranám, nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov a nemôžeme zaručiť bezpečnosť a súkromie vašich údajov. Pred návštevou a poskytnutím akýchkoľvek informácií ktorýmkoľvek webovým stránkam tretích strán by ste sa mali informovať o zásadách ochrany osobných údajov a postupoch (ak existujú) tretej strany zodpovednej za túto webovú stránku a mali by ste podľa vlastného uváženia podniknúť kroky potrebné na ochranu súkromie vašich informácií. Nie sme zodpovední za obsah alebo postupy a zásady ochrany osobných údajov a zabezpečenia akýchkoľvek tretích strán, vrátane iných stránok, služieb alebo aplikácií, ktoré môžu byť prepojené s touto stránkou alebo z nej.

BEZPEČNOSŤ VAŠICH INFORMÁCIÍ

Na ochranu vašich osobných údajov používame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia. Aj keď sme podnikli primerané kroky na zabezpečenie osobných údajov, ktoré nám poskytujete, uvedomte si, že napriek nášmu úsiliu nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé ani nepreniknuteľné a žiadny spôsob prenosu údajov nemožno zaručiť proti akémukoľvek zachyteniu alebo inému druhu zneužitia. Akékoľvek informácie zverejnené online sú náchylné na zachytenie a zneužitie neoprávnenými stranami. Preto nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť, ak poskytnete osobné údaje.

POLITIKA PRE DETI

Vedome nepožadujeme informácie od detí mladších ako 13 rokov ani ich nepredávame. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme zhromaždili od detí mladších ako 13 rokov, kontaktujte nás.

OVLÁDANIE PRE FUNKCIE NESLEDOVAŤ

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy obsahujú funkciu Do-Not-Track (“DNT”) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste signalizovali preferenciu ochrany osobných údajov, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní online nesledovali a zhromažďovali. Nebola dokončená žiadna jednotná technologická norma na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznamuje vašu voľbu nesledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii týchto Zásad ochrany osobných údajov. Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy obsahujú funkciu Do-Not-Track (“DNT”) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste signalizovali preferenciu ochrany osobných údajov, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní online nesledovali a zhromažďovali. Ak si vo svojom prehliadači nastavíte signál DNT, budeme na takéto signály prehliadača DNT reagovať.

MOŽNOSTI TÝKAJÚCE SA VAŠICH INFORMÁCIÍ

E-maily a komunikácia

Ak už od nás nechcete dostávať korešpondenciu, e-maily alebo inú komunikáciu, môžete sa odhlásiť takto:

 • Zaznamenanie vašich preferencií v čase registrácie vášho účtu na stránke

 • Kontaktujte nás

Ak si už neželáte dostávať korešpondenciu, e-maily alebo inú komunikáciu od tretích strán, zodpovedáte za kontaktovanie tretej strany priamo.

KALIFORNIA PRÁVA NA SÚKROMIE

Sekcia 1798.83 občianskeho zákonníka Kalifornie, známa aj ako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, raz ročne a bezplatne od nás požadovať a získať informácie o kategóriách osobných údajov (ak existujú). sprístupnené tretím stranám na účely priameho marketingu a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné údaje v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak ste obyvateľom Kalifornie a chceli by ste podať takúto žiadosť, odošlite nám svoju žiadosť písomne pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Ak máte menej ako 18 rokov, bývate v Kalifornii a máte zaregistrovaný účet na stránke, máte právo požiadať o odstránenie nežiaducich údajov, ktoré verejne zverejníte na stránke. Ak chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom a vyhlásenie, že žijete v Kalifornii. Zabezpečíme, aby sa údaje na stránke nezobrazovali verejne, ale uvedomte si, že údaje nemusia byť úplne alebo úplne odstránené z našich systémov.

KONTAKTUJ NÁS

Ak máte otázky alebo pripomienky k týmto Zásadám ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese:

Profitablo sro

Fialová 2

Bratislava, 85107

Slovensko

IČO: 53549457
IČ DPH: SK2121421478
+421 910 267 918

info@adscademy.com 

bottom of page